NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Dodavatel služeb je schopen a oprávněn ve smyslu ust. Zákona o zaměstnanosti, poskytovat služby v rámci náhradního plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením ve smyslu Zákona o zaměstnanosti.

Díky nákupům služeb od naší společnosti dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Jak dosáhnout daňové úspory?
Jeho splnění lze dosáhnout třemi způsoby nebo jejich kombinací:

– odběrem služeb v rámci náhradního plnění
– přímé zaměstnávání OZP
– finanční odvod státu – to je 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat